Undgå dårlige adgangskoder i Active Directory

Et problem med Active Directory (AD) og tilhørende adgangskodepolitikker er, at selvom krav om adgangskodekompleksitet er slået til, så finder angribere (herunder penetration-testers) nemt dårlige bruger-adgangskoder, som IT administratorer eller sikkerhedsansvarlige ikke har mulighed for at opdage "out-of-the-box".

Simple og meget udbredte adgangskoder, så som "Sommer2015", "Oktober2015", "Password1", "[firmanavn]+[årstal]" o.s.v., lever alle op til almindelige krav om længde og kompleksitet, men i praksis er det utrolig dårlige koder, som vil være de første, en angriber vil forsøge med.

Læs mere her: https://www.version2.dk/blog/undgaa-daarlige-adgangskoder-i-active-directory-389787