Drop de komplekse adgangskodekrav og styrk virksomhedens forsvar

Jeg har tidligere været inde på, at man kan Undgå dårlige adgangskoder i Active Directory (AD) ved hjælp af blacklisting. Det er en rimelig fornuftig metode, om end den er reaktiv i den konkrete implementering (der til gengæld er helt gratis).

Hvis man i stedet ønsker at være proaktiv og undgå, at dårlige koder overhovedet oprettes i AD, så vil jeg anbefale, at man i stedet ændrer virksomhedens grundlæggende adgangskodepolitik og generelle tilgang til adgangskoder markant. Der er i store træk behov for en slags paradigmeskifte.

Først og fremmest skal der en væsentlig holdningsændring til omkring, hvad "sikkerhedseksperter" og virksomhedens sikkerhedsansvarlige antager er stærke adgangskoder og gode politikker i praksis, dvs. mod aktuelle og reelle hacker-metoder.

Jeg vil således i dette blogindlæg argumentere for, at man fremover bør kræve væsentlig længere adgangskoder af brugerne, mod at man frafalder krav om kompleksitet og hyppige skift, samt at en sådan ændret tilgang både er mere simpel for brugeren og betydelig mere sikker i relation til nutidens trusler.

Læs mere her: https://www.version2.dk/blog/adgangskoder-670319