Hvad tilbyder VI?

Vi foretager uvildige vurderinger af virksomheders forsvarsmekanismer, og rådgiver om prioritering og implementering af organisatoriske såvel som tekniske tiltag. 


 

Vores kerneværdier

  • Vi yder 100% uvildig og uafhængig sikkerhedsrådgivning

  • Vi tager aktivt ansvar for at forbedre sikkerheden

  • Vores team rummer dyb teknisk ekspertise

 

Vores formål

Vi hjælper organisationer, virksomheder og individer med at forbedre deres IT-sikkerhed. Heraf vores navn, som er en sammentrækning af ‘improving security’

 

Vores tilgang

  • Vi tager udgangspunkt i både mennesker, processer og teknologi, når vi analyserer og afprøver organisationers forsvar

  • Vi befinder os bedst i spændingsfeltet mellem forretningsmæssig risikovurdering og praktiske løsninger

  • Vi rådgiver, og samarbejder med, forretnings-, IT- og projektledelse, tekniske medarbejdere og eksterne sikkerhedsleverandører

  • Vi hjælper ledelser med at træffe bedre beslutninger på et oplyst og virkelighedsnært grundlag

  • Vi håndterer og styrer sikkerhedshændelser, relateret til malware-udbrud og insider angreb (Incident Response). Ligesom vi sørger for, at forretningen er rustet til at håndtere disse situationer effektivt

  • Vi holder fingeren på pulsen og leverer behørig threat intelligence, ved kontinuerligt at bevare indsigt i det aktuelle trusselsbillede, inklusiv branchespecifikke trusler og faktisk anvendte angrebsmetoder

  • Vi kommunikerer direkte og ærligt, da vi mener, at vores kunder er bedst tjent med at få vores ærlige mening og klare holdning og anbefalinger

Se mere her.

 

SPONSORATER:
 

Knæk CanCer

http://tv.tv2.dk/knaekcancer

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din Nødhjælp - Heksebørn i Nigeria

https://www.dinnoedhjaelp.dk/

 
logo-H200.png