Hvad tilbyder VI?

Vi foretager uvildige vurderinger af virksomheders forsvarsmekanismer, og rådgiver om prioritering og implementering af organisatoriske såvel som tekniske tiltag. 


Vores vision

Improsec ApS yder uvildig og uafhængig rådgivning om IT-sikkerhed på både strategisk og teknisk plan.

Vores mission er at hjælpe organisationer, virksomheder og individer med at forbedre deres IT-sikkerhed. Deraf vores navn, som er en sammentrækning af "improving security".

Vi befinder os bedst i spændingsfeltet mellem forretningsmæssig risikovurdering og praktiske løsninger der giver reel værdi.

Vi sætter en ære i at holde fingeren på pulsen og gør således en dyd ud af behørig threat intelligence, herunder kontinuerligt at bevare indsigt i det aktuelle trusselsbillede, inklusiv branchespecifikke trusler og faktisk anvendte angrebsmetoder (offensiv motivation og kapabilitet).

Vi analyserer og afprøver organisationers defensive kapabilitet, herunder modenhedsniveau og modstandsdygtighed (styrker og svagheder), med udgangspunkt i både mennesker, processer og teknologi.

Vi foretager i tæt samarbejde med vores kunder løbende individuel risikovurdering, prioritering og styring af defensive tiltag, på både strategisk, organisatorisk og teknisk plan.

Vi hjælper ledelsen med at træffe bedre beslutninger på et oplyst og virkelighedsnært grundlag, og vi tager ansvar ved at assistere teknikerne med at berige og realisere de praktiske løsninger.

Med udgangspunkt i kundens situation og ressourcer rådgiver vi om hvordan, man effektivt forbedrer organisationens sikkerhedsniveau ved at sætte ind, hvor det giver bedst mening, bl.a. ved at identificere lavthængende frugter og mest graverende sårbarheder.

Vi rådgiver og samarbejder med forretnings-, IT- og projektledelse, tekniske medarbejdere og eksterne sikkerhedsleverandører.

Vi håndterer og styrer kritiske situationer (incident response), som f.eks. sikkerhedshændelser relateret til malware-udbrud og insider angreb, ligesom vi sørger for at forretningen er rustet til at håndtere disse situationer mest effektivt.

Vi siger tingene lige ud af posen, da vi mener, at vores kunder er bedst tjent med at få vores ærlige mening og klare holdning leveret uden unødvendigt omsvøb.

Se mere her.


SPONSORATER:
 

Knæk CanCer

http://tv.tv2.dk/knaekcancer