Windows klient og server systemanalyse

 
 

Windows klient og server systemanalyse

Vurdér jeres Windows klient/server platforms evne til at modstå moderne sikkerhedstrusler

Improsec udfører en uafhængig sikkerhedsanalyse og vurdering af sikkerheden i en valgt Windows klient eller server. Vurderingen kan enten blive udført på en standard laptop eller server med et Windows-image udstedt med standard forretningsapplikationer.

Værdi

  • Vurdér jeres Windows klient/server platforms evne til at modstå moderne sikkerhedstrusler

  • Identificér miskonfigurationer og utilstrækkelig hærdning, som potentielt kan lede til tab af fortrolighed og integritet

  • Modtag anbefalinger baseret på anerkendte best practice til forbedring af sikkerheden på Windows-platformen


 
 

Download ydelsesbeskrivelse som PDF (engelsk)