Reverse Engineering

 
Artboard 1 kopi 2-8.png
 

Reverse Engineering

Identificér potentielle fejl og usikre implementeringer i software og hardware

Improsec leverer en ‘reverse engineering’ ydelse for at vurdere, om den pågældende software eller hardware indeholder ukendte sikkerhedsfejl og potentielle usikre implementeringer - såkaldte “zero-day”-sårbarheder. Ydelsens fokus afhænger af jeres behov og vil blive skræddersyet i overensstemmelse hermed.

Hvis en tidligere ukendt sårbarhed er identificeret i et software- eller hardwareprodukt, og I ikke selv ejer det pågældende produkt, vil vi etablere en direkte dialog med leverandøren af produktet i henhold til vores Responsible Disclosure politik. Politikken er designet til at lægge tilstrækkeligt med pres på leverandøren for derigennem at få elimineret den pågældende sårbarhed hurtigst muligt.

Værdi

  • Evaluér den implementerede sikkerhed i et software- eller hardwareprodukt

  • Øg kvaliteten af et software- eller hardwareprodukt ved at eliminere sårbarheder

  • Få konkrete anbefalinger til, hvordan I undgår identificerede sårbarheder


 
 

Download ydelsesbeskrivelse som PDF (engelsk)