PERSONDATAPOLITIK


Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi hos Improsec ApS behandler dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Improsec ApS

CVR-nummer 37292451

Njalsgade 76, 4.

2300 København S

[email protected]

+45 53 57 53 37

2. Beskrivelse af behandlingen

2.1              Formål med behandlingen

Vi indsamler oplysninger om din brug af vores hjemmeside med henblik på at kunne optimere siden og forbedre din brugeroplevelse. Samt indsamler data til udsendelse af fremtidige blog posts (dog kun ved frivillig sign-up til Tech Blog og/eller Cyber Blog).

 

2.2              Kategorier af personoplysninger

På hjemmesiden indsamles følgende oplysninger: Navn, firma, mailadresse, telefonnummer, IP-adresse samt oplysninger om din brug af vores hjemmeside.

 

2.3              Juridisk behandlingsgrundlag

GDPR artikel 6(1)(f) - behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at optimere vores platform og din brugeroplevelse.

 

2.4              Opbevaring/sletning

Vi sletter dine personoplysninger i tilfælde af opsigelse af abonnement på nyheder. Oplysningerne kan dog opbevares længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en kontraktuel eller juridisk forpligtelse eller for at fastslå eller forsvare et retskrav eller gøre et sådant gældende.

3. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.

  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os - kontaktoplysninger fremgår af punkt 1 ovenfor.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.