Sikkerhedsvurdering af mobile enheder

 
 

Sikkerhedsvurdering af mobile enheder

Identificér miskonfigurationer, usikre politikker og mangel på hærdning af mobile enheder

Improsec leverer en uafhængig sikkerhedsanalyse og vurdering af mobile enheder, som f.eks. smartphones, tablets og håndholdte scannere. Konfigurationen af enheden er sammenlignet med bedste praksis, og påvirkningen af eventuelle identificerede svagheder vurderes, hvorefter konkrete anbefalinger leveres. Vores vurdering kan inkludere sikring af både virksomheders og personers egne mobile enheder (Bring Your Own Device, BYOD).

Værdi

  • Identificér miskonfigurationer, usikre politikker, afvigelser fra bedste praksis og manglende hærdning af mobile enheder

  • Reducér organisationens angrebsflade

  • Få anbefalinger til styrkelse af sikkerhedsniveauet, samt hvordan den mobile enhed kan hærdes


 
 

Download ydelsesbeskrivelse som PDF (engelsk)