Active Directory ADGANGSKODEANALYSE

 
 

­­Active Directory adgangskodeanalyse

Verificér sikkerheden af jeres Active Directory password politik

Improsec udfører en Active Directory adgangskodeanalyse, der vurderer længden, styrken, kompleksiteten og brugen af passwords for regulære brugere, administratorer og service-konti i jeres miljø. Dette inkluderer brugen af “svage”, men kompatible, passwords som f.eks. “Vinter2018!” eller “November2018”.

I vil endvidere få indblik i, om passwords anvendt af administratorer og til service-konti er tilstrækkeligt stærke, samt hvor svært det ville være at få adgang til en regulær eller administrativ brugerkonto.

Værdi

  • Få overblik over den aktuelle kvalitet af passwords, der bliver brugt i dit miljø og på tværs af forskellige brugertyper; regulære brugere, administrative brugere og service-brugere

  • Få indblik i længden, styrken og kompleksiteten af passwords samt de oftest benyttede passwords. Dette viser det reelle sikkerhedsniveau og kan give input til indholdet af kommende oplysningskampagner og/eller ændringer i password politikker

  • Få konkrete anbefalinger til forbedring af password-kvaliteten i miljøet


 
 

Download ydelsesbeskrivelse som PDF (engelsk)